MSA (Measurement System Analysis) Analýza systému měření

  • Nabízíme kompletní zpracování MSA.
  • Hlavním cílem je vylepšení přesnosti celého systému měření.
  • Určíme způsobilost systému měření.
  • Určíme zdroje variability systému měření.
  • Popíšeme zdroje variability statistickými a metrologickými veličinami.
  • Přineseme potřebné informace o systému měření.