Zajištění metrologických činností Vaší organizace

 • MSA (Measurement System Analysis) Analýza systému měření
 • individuální přístup – analýza současného stavu a návrh optimalizace metrologického zabezpečení u zadavatele
 • inventarizaci, identifikaci a označení měřidel
 • kategorizaci dle typu včetně určení re-kalibračních intervalů a vypracování harmonogramu ověřování a kalibrací
 • vytvoření evidence měřidel
 • zajištění kalibrace a ověření měřidel, doprava měřidel v ceně
 • zajištění a koordinace oprav měřidel
 • zastoupení společnosti při auditech za oblast metrologie
 • vypracování směrnice pro zacházení s měřidly – Metrologický řád
 • metrologické poradenství
 • školení pracovníků organizace v oblasti metrologie