Zajištění metrologických činností Vaší organizace

  • individuální přístup – analýza současného stavu a návrh optimalizace metrologického zabezpečení u zadavatele
  • inventarizaci, identifikaci a označení měřidel
  • kategorizaci dle typu včetně určení re-kalibračních intervalů a vypracování harmonogramu ověřování a kalibrací
  • vytvoření evidence měřidel
  • zajištění kalibrace a ověření měřidel, doprava měřidel v ceně
  • zajištění a koordinace oprav měřidel
  • zastoupení společnosti při auditech za oblast metrologie
  • vypracování směrnice pro zacházení s měřidly – Metrologický řád
  • metrologické poradenství
  • školení pracovníků organizace v oblasti metrologie